Πέδηση σε δρόμους με αντιπαγωτική προστασία

Όταν φρενάρετε σε δρόμο που έχει διαστρωθεί με αλάτι, μπορεί να σχηματιστεί μια στρώση αλατιού στα δισκόφρενα και τις επενδύσεις των φρένων (θερμουί).

Αυτό μπορεί να μεγαλώσει την απόσταση ακινητοποίησης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρείτε μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Επιπλέον, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

  • Φρενάρετε τακτικά για να αφαιρεθεί τυχόν στρώση αλατιού. Βεβαιωθείτε ότι δεν θέτετε σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου όταν φρενάρετε.
  • Πατήστε προσεκτικά το πεντάλ φρένων όταν θέλετε να σταματήσετε και πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε.