Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο

Μια λίστα με τα μελλοντικά σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου βοηθά τον οδηγό να προγραμματίζει τους επερχόμενους ελιγμούς έγκαιρα.
Εμφάνιση λίστας με τις στροφές παρακάτω στο δρομολόγιο στο σύστημα πλοήγησης* με:
Επέκταση του πεδίου εργαλείων χρησιμοποιώντας το κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά.
Επέκταση του πεδίου εργαλείων περαιτέρω με τα τρία σημεία.

Πατήστε στο σύμβολο για το Στροφ προς στροφ (βλ. εικόνα).

P5-1717-Navigation, turn-by-turn symbol

Εμφανίζεται μια λίστα με τα σημεία καθοδήγησης στο δρομολόγιο αντί για το πεδίο εργαλείων (μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα με κύλιση). Πατώντας το αριστερό βέλος, η λίστα ελαχιστοποιείται.

Το επόμενο σημείο καθοδήγησης βρίσκεται πάντοτε στην κορυφή της λίστας.

P5-1717-Navigation, crosshair symbol

Η θέση εμφανίζεται στον χάρτη πατώντας σε ένα από τα σημεία καθοδήγησης της λίστας. Αν πατήσετε ακόμη μία φορά στο σύμβολο "σταυρονήματος" (βλ. εικόνα), ο χάρτης επαναρυθμίζεται στην προβολή καθοδήγησης, όπου ακολουθεί την πορεία του αυτοκινήτου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.