Συγχρονισμός θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία στις διαφορετικές ζώνες κλιματισμού του αυτοκινήτου μπορεί να συγχρονιστεί με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στην πλευρά του οδηγού.
P5-1507–Climate–Buttons temperature synchronisation
Κουμπί συγχρονισμού στα χειριστήρια θερμοκρασίας στην πλευρά του οδηγού.
Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας πλευράς οδηγού στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης για να εμφανιστούν τα χειριστήρια.
Πατήστε το κουμπί Συγχρονισμός θερμοκρασίας.
Η θερμοκρασία για όλες τις ζώνες στο αυτοκίνητο συγχρονίζεται με τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για την πλευρά του οδηγού και εμφανίζεται η λυχνία συγχρονισμού δίπλα στο κουμπί θερμοκρασίας.

Ο συγχρονισμός σταματά, αν πατήσετε μία ακόμη φορά το Συγχρονισμός θερμοκρασίας ή αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας για οποιαδήποτε ζώνη κλιματισμού εκτός από του οδηγού.

Σχετικά έγγραφα