Μηνύματα συντήρησης στην εφαρμογή Volvo On Call*

Η εφαρμογή Volvo On Call σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε την κατάσταση διάφορων εξαρτημάτων στο αυτοκίνητό σας. Τα μηνύματα συντήρησης μπορούν να σας ειδοποιήσουν αν κάτι χρειάζεται έλεγχο ή επισκευή.

Προβολή μηνυμάτων συντήρησης στην εφαρμογή Volvo On Call

Για να δείτε την κατάσταση διάφορων εξαρτημάτων στο αυτοκίνητό σας στην εφαρμογή Volvo On Call:

Μεταβείτε στην καρτέλα Αυτοκίνητο.
Επιλέξτε Συντήρηση.
Μπορείτε τώρα να δείτε την κατάσταση διάφορων εξαρτημάτων στο αυτοκίνητό σας.

Μηνύματα συντήρησης

Υπάρχουν διάφορα μηνύματα για τη συντήρηση στην εφαρμογή Volvo On Call.

  • Ένα πράσινο σύμβολο √ σημαίνει ότι η κατάσταση ενός εξαρτήματος είναι εγκεκριμένη.
  • Το κίτρινο μήνυμα αποτελεί ένδειξη ότι κάποιο εξάρτημα σύντομα θα χρειαστεί επιθεώρηση ή κάποια ενέργεια.
  • Το κόκκινο μήνυμα αποτελεί ένδειξη ότι απαιτείται κάποια ενέργεια το συντομότερο δυνατό.

Μαζί με τα μηνύματα συντήρησης μπορεί να εμφανιστεί και ένας σύνδεσμος προς το εγχειρίδιο κατόχου. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένας σύνδεσμος προς το ημερολόγιό σας για Σέρβις.

Για περισσότερες λεπτομερείς οδηγίες για τα διάφορα μηνύματα συντήρησης, βλ. εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου σας ή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Κατάσταση άγνωστη

P5-1846-Maintenance message status unknown

Αν εμφανιστεί ένα ερωτηματικό δίπλα σε ένα εξάρτημα στην εφαρμογή Volvo On Call, σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να εμφανιστεί για κάποιον λόγο. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η εφαρμογή δεν μπορεί να διαβάσει μια τιμή για κάποιον λόγο.

 Σημείωση

Αν δείτε ένα ερωτηματικό στην εφαρμογή, πρέπει να κοιτάξετε στην οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου για να δείτε αν εμφανίζεται κάποιο μήνυμα συντήρησης ή άλλες πληροφορίες.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.