Προστασία για το παιδί

Λίστες τύπων για τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας Volvo

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Λίστες τύπων για τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας Volvo

Το i-Size αποτελεί μέρος της νέας διάταξης από το 2013 (UN R129) που περιλαμβάνει παιδικά καθίσματα ασφαλείας με ISOFIX. Το i-Size σημαίνει λιγότερες επιλογές τοποθέτησης για τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας και μικρότερο κίνδυνο λανθασμένης τοποθέτησης. Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας με έγκριση i-Size διασφαλίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά σε αυτοκίνητα με θέσεις παιδικών καθισμάτων εγκεκριμένες για i-Size. Πληροφορίες για τα μοντέλα αυτοκινήτου και ποια από τα καθίσματα στο αυτοκίνητο είναι κατάλληλα στη λίστα τύπων που συμπεριλαμβάνεται με το παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Η λίστα τύπων ενημερώνεται συνεχώς, καθώς νέα μοντέλα αυτοκινήτου λανσάρονται στην αγορά. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας στον παρακάτω σύνδεσμο.

Στις λίστες τύπων αναφέρεται ποια μοντέλα αυτοκινήτων και θέσεις καθισμάτων στο αυτοκίνητο είναι εγκεκριμένες για παιδικά καθίσματα ασφαλείας.

Λίστες τύπων για τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας Volvo ημι-γενικής χρήσης εγκεκριμένα σύμφωνα με το UN R44

Μια σειρά από παιδικά καθίσματα ασφαλείας είναι γνωστά ως εγκεκριμένα για γενική χρήση σύμφωνα με τη διάταξη UN 44-04. Αυτό σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένα για χρήση σε συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτου και σε συγκεκριμένα καθίσματα σύμφωνα με την περιγραφή. Πληροφορίες για τα μοντέλα αυτοκινήτου και ποια από τα καθίσματα στο αυτοκίνητο είναι κατάλληλα στη λίστα τύπων που συμπεριλαμβάνεται με το παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Η λίστα τύπων ενημερώνεται συνεχώς, καθώς νέα μοντέλα αυτοκινήτου λανσάρονται στην αγορά. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας στους παρακάτω συνδέσμους.

Λίστα τύπων για το παιδικό κάθισμα ασφαλείας Volvo σύμφωνα με το UN R129 (i-Size)


Σας βοήθησε αυτό;