Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

Θέση παιδιού καθίσματος

7 Αποτελέσματα

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων με χρήση των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Είναι σημαντικό το παιδικό κάθισμα να τοποθετείται στη σωστή θέση στο αυτοκίνητο. Η επιλογή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τύπο του παιδικού καθίσματος και αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Είναι σημαντικό να θυμάστε ορισμένα πράγματα όταν τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα, ανάλογα με τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το κάθισμα.

Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των θέσεων των παιδικών καθισμάτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι τύποι των παιδικών καθισμάτων που είναι κατάλληλα για καθίσματα του αυτοκινήτου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για κατασκευαστές παιδικών καθισμάτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στον πίνακα παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες για τους κατασκευαστές παιδικών καθισμάτων και ποιες θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο είναι κατάλληλες για ποιους τύπους παιδικού καθίσματος.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ISOFIX ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων i-Size

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα i-Size ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.