Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020

Adaptive cruise control

16 Αποτελέσματα

Adaptive cruise control*

Το Adaptive cruise control (ACC* ) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με μια προκαθορισμένη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.

Επιλογή και ενεργοποίηση του Adaptive cruise control*

Πρέπει πρώτα να επιλέξετε και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το Adaptive cruise control (ACC* ), για να μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση.

Απενεργοποίηση του Adaptive cruise control*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Adaptive cruise control (ACC* ) και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Εναλλαγή μεταξύ Cruise cruise control και Adaptive cruise control* στην κεντρική οθόνη

Όταν το Cruise control (CC* ) στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Διακόπτες και πρόγραμμα απεικόνισης για το Adaptive cruise control*

Σύνοψη του τρόπου χειρισμού του Adaptive cruise control (ACC* ) από τους αριστερούς διακόπτες στο τιμόνι και πώς εμφανίζεται η λειτουργία στην οθόνη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control*

Στην οθόνη του οδηγού ή/και στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control (ACC* ).

Περιορισμοί για το Adaptive cruise control*

Το Adaptive cruise control (ACC* ) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κατάσταση αναμονής για το Adaptive cruise control*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Adaptive cruise control (ACC* ) και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παρέμβαση του οδηγού είτε αυτόματα.

Αυτόματη πέδηση με υποστήριξη οδηγού

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control* και Pilot Assist* διαθέτουν μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε κυκλοφορία που διεξάγεται αργά και όταν είναι σταματημένο.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control* και το Pilot Assist*.

Αλλαγή στόχου με υποστήριξη οδηγού

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control* και Pilot Assist*, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτουν λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

video

Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control (ACC)*, Pilot Assist* και την Προειδοποίηση απόστασης* έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

Υποβοήθηση στις στροφές*

Το Υποβθ ταχύτ στις στροφές μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα πριν από κλειστές στροφές, αν η προκαθορισμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού για το Adaptive cruise control* ή το Pilot Assist* εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποβοήθησης στις στροφές*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης στις στροφές επικουρικά με το Adaptive cruise control* ή Pilot Assist*. Ο/η οδηγός έχει επίσης την επιλογή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Περιορισμοί λειτουργίας υποβοήθησης στις στροφές*

Η λειτουργία υποβοήθησης στις στροφές μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες αγορές.

Προειδοποίηση από το σύστημα υποστήριξης οδηγού, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού* και Pilot Assist* μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί ξαφνικά.