Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

5 Αποτελέσματα

Προειδοποίηση απόστασης*

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να παρατηρήσει ότι η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μπορεί να είναι πολύ μικρή. Για αυτό, το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display), για να μπορεί να εμφανίσει την Προειδοποίηση απόστασης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προειδοποίησης απόστασης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της επονομαζόμενης προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).

Περιορισμοί για τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης

Η λειτουργία προειδοποίησης απόστασης μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της επονομαζόμενης προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).

video

Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control (ACC), Pilot Assist και την Προειδοποίηση απόστασης έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

Προειδοποίηση από το σύστημα υποστήριξης οδηγού, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού και Pilot Assist μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί ξαφνικά.