Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020

City Safety

12 Αποτελέσματα

City Safety

Το City Safety* μπορεί να χρησιμοποιεί λυχνίες, ήχο και μια παλμική προειδοποίηση φρένων, για να ειδοποιήσει τον οδηγό για πεζούς, ποδηλάτες, μεγάλα ζώα και οχήματα, που εμφανίζονται ξαφνικά.

Επιμέρους λειτουργίες για το City Safety

Το City Safety* μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει μια σύγκρουση με ένα όχημα, έναν δικυκλιστή, έναν πεζό ή μεγαλόσωμο ζώο μπροστά από το αυτοκίνητο, μειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου με τη λειτουργία αυτόματης πέδησης.

Ρύθμιση της απόστασης προειδοποίησης για το City Safety

Το City Safety* είναι πάντοτε ενεργοποιημένο, ωστόσο ο/η οδηγός μπορεί να επιλέξει την απόσταση προειδοποίησης για τη λειτουργία.

Μηνύματα για το City Safety

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το City Safety. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί του City Safety

Η λειτουργία City Safety* μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πέδηση από το City Safety για επερχόμενα οχήματα

Το City Safety μπορεί να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε την πέδηση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που κάποιο επερχόμενο όχημα εισέλθει στη λωρίδα σας.

City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία

Το City Safety* μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν στρίβει και όταν διασταυρωθεί με άλλο επερχόμενο όχημα σε διασταύρωση.

Περιορισμοί για το City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το City Safety μπορεί να δυσκολευτεί να βοηθήσει τον οδηγό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους σύγκρουσης λόγω των επερχόμενων διασταυρούμενων οχημάτων.

City Safety υποβοήθηση διεύθυνσης για ελιγμό αποφυγής

Η λειτουργία υποβοήθησης διεύθυνσης City Safety μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να αλλάξει πορεία ώστε να αποφύγει ένα όχημα/εμπόδιο, όταν δεν είναι εφικτό να αποφευχθεί η σύγκρουση μόνο με πέδηση. Η λειτουργία υποβοήθησης διεύθυνσης City Safety δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, είναι πάντοτε ενεργοποιημένη.

Περιορισμοί του City Safety ως προς την υποβοήθηση διεύθυνσης σε ελιγμούς αποφυγής

Σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία City Safety μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει π.χ.:

Αυτόματη πέδηση σε περίπτωση παρακώλυσης ελιγμού αποφυγής με το City Safety

Το City Safety* μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό φρενάροντας αυτόματα το αυτοκίνητο νωρίτερα, όταν η αποφυγή της σύγκρουσης δεν είναι εφικτή μόνο με ελιγμό αλλαγής πορείας.

Ανίχνευση εμποδίων με το City Safety

Το City Safety* μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να εντοπίζει οχήματα, δικυκλιστές, μεγαλόσωμα ζώα και πεζούς.