Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

Cross Traffic Alert

4 Αποτελέσματα

Cross Traffic Alert*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Cross Traffic Alert (CTA) είναι ένα σύστημα υποστήριξης του οδηγού, επικουρικό του BLIS, και έχει σχεδιαστεί να βοηθά τον οδηγό να ανιχνεύει διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο όταν κινείται με την όπισθεν. Η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο, αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα που πέρασε απαρατήρητο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Cross Traffic Alert*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει την προειδοποίηση στη λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA) – η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης, ωστόσο, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Μηνύματα για τη λειτουργία Cross Traffic Alert*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το Cross Traffic Alert (CTA). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί της λειτουργίας Cross Traffic Alert*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA) με αυτόματη πέδηση μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η παρέμβαση πέδησης είναι ενεργή σε ταχύτητες κάτω από 15 km/h.