Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

6 Αποτελέσματα

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, απεικονίζοντας τυχόν εμπόδια μέσω της κάμερας και με τη μορφή γραφικών στην κεντρική οθόνη.

Ενεργοποίηση της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλεγεί η όπισθεν ή χειροκίνητα με ένα από τα κουμπιά λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Γραμμές υποβοήθησης στάθμευσης για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι κάμερες Υποβοήθησης στάθμευσης δείχνουν τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, εμφανίζοντας γραμμές στην οθόνη.

Θέσεις και περιοχές επόπτευσης των καμερών υποβοήθησης στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία μπορεί να εμφανίσει σύνθετη προβολή 360° και ξεχωριστές προβολές για κάθε μία από τις τέσσερις κάμερες: προβολή πίσω, μπροστινής, αριστερής ή δεξιάς κάμερας.

Πεδία αισθητήρων για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, τότε στην προβολή 360° η απόσταση εμφανίζεται με έγχρωμα πεδία για κάθε αισθητήρα που καταγράφει εμπόδιο.