Μονάδα κάμερας και ραντάρ

Περιορισμοί της μονάδας κάμερας και ραντάρ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Περιορισμοί της μονάδας κάμερας και ραντάρ

Η μονάδα κάμερας και ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς – που με τη σειρά τους περιορίζουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη μονάδα. Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει τους παρακάτω ενδεικτικούς περιορισμούς.

Κάμερα και ραντάρ

Μονάδα που εμποδίζεται

P5-1507-City Safety, windscreen camera

Καθαρίζετε τακτικά την περιοχή που επισημαίνεται και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα, αντιηλιακές μεμβράνες, κ.λπ.

Η μονάδα της κάμερας είναι τοποθετημένη μέσα στο επάνω τμήμα του παρμπρίζ μαζί με τη μονάδα ραντάρ του αυτοκινήτου.

Μην τοποθετείτε, κολλάτε ή στερεώνετε αντικείμενα στην εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά του παρμπρίζ, μπροστά ή γύρω από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ – κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις λειτουργίες που εξαρτώνται από την κάμερα και το ραντάρ. Μπορεί έτσι κάποιες λειτουργίες να υποβαθμιστούν, να απενεργοποιηθούν εντελώς ή να μην ανταποκρίνονται σωστά.

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί αυτό το σύμβολο και το μήνυμα "Αισθητήρ. παρμπρίζ  Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου", σημαίνει ότι η μονάδα κάμερας και ραντάρ δεν μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα, δικυκλιστές, πεζούς και μεγαλόσωμα ζώα μπροστά από το αυτοκίνητο και ότι οι λειτουργίες της κάμερας και του ραντάρ του αυτοκινήτου μπορεί να έχουν διακοπεί.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται παραδείγματα πιθανών αιτιών για την εμφάνιση του μηνύματος, μαζί με τις κατάλληλες ενέργειες.

Αιτία

Ενέργεια

Η επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τις μονάδες κάμερας και ραντάρ είναι βρόμικη ή έχει καλυφθεί με πάγο ή χιόνι.

Καθαρίστε τη βρομιά, τον πάγο και το χιόνι από την επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Η πυκνή ομίχλη και η έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση μπορεί να εμποδίζει τα σήματα του ραντάρ ή την ορατότητα της κάμερας.

Καμία ενέργεια. Ορισμένες φορές η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης.

Το νερό ή το χιόνι από το οδόστρωμα εκτινάσσεται και εμποδίζει τα σήματα του ραντάρ ή την ορατότητα της κάμερας.

Καμία ενέργεια. Ορισμένες φορές, η μονάδα δεν λειτουργεί όταν το οδόστρωμα είναι πολύ βρεγμένο ή καλυμμένο με χιόνι.

Έχει συσσωρευτεί βρομιά ανάμεσα στην εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ και τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Επισκεφτείτε ένα συνεργείο για τον καθαρισμό του παρμπρίζ, στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της μονάδας - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Έντονο κόντρα φως

Καμία ενέργεια. Η μονάδα της κάμερας επαναρυθμίζεται αυτόματα όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι πιο ευνοϊκές.

Υψηλή θερμοκρασία

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η μονάδα κάμερας και ραντάρ μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά επί 15 λεπτά περίπου από την στιγμή που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, για να προστατευτεί το ηλεκτρονικό σύστημα της κάμερας. Η μονάδα κάμερας και ραντάρ επανεκκινείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία μειωθεί επαρκώς.

Ζημιά στο παρμπρίζ

Σημείωση

Αν δεν επισκευαστεί, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση των συστημάτων υποστήριξης οδηγού που χρησιμοποιούν τη μονάδα κάμερας και ραντάρ. Μπορεί έτσι κάποιες λειτουργίες να υποβαθμιστούν, να απενεργοποιηθούν εντελώς ή να μην ανταποκρίνονται σωστά.

Προκειμένου τα συστήματα υποστήριξης οδηγού που χρησιμοποιούν τη μονάδα του ραντάρ να μη λειτουργούν λανθασμένα, ισχύουν επίσης τα παρακάτω:

 • Αν στο παρμπρίζ, μπροστά από οποιοδήποτε από τα δύο "παράθυρα" της μονάδας κάμερας και ραντάρ, υπάρχει χαραγή, ρωγμή ή σημάδι από πέτρα που καλύπτει επιφάνεια περίπου 0,5 Χ 3,0 mm (0,02 Χ 0,12 in.) ή μεγαλύτερη, πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο

  Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  για αντικατάσταση του παρμπρίζ.
 • Η Volvo συνιστά οι ρωγμές, οι χαραγές ή τα σημάδια από πέτρες στην περιοχή μπροστά από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ να μην επιδιορθώνονται – αντί αυτού, πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρο το παρμπρίζ.
 • Πριν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο

  Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  για να βεβαιωθείτε ότι έχετε παραγγείλει και θα τοποθετήσετε το σωστό παρμπρίζ.
 • Όταν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, πρέπει να χρησιμοποιήσετε υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ ίδιου τύπου ή εγκεκριμένους από τη Volvo.
 • Όταν αντικαταστήσετε το παρμπρίζ, η μονάδα κάμερας και ραντάρ πρέπει να ρυθμιστεί ξανά σε ένα συνεργείο

  Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  , για να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργούν όλα τα συστήματα στο αυτοκίνητο που βασίζονται στην κάμερα και το ραντάρ.

Ραντάρ

Ταχύτητα οχήματος

Η ικανότητα της μονάδας ραντάρ να ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, αν η ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος είναι πολύ διαφορετική από την ταχύτητα με την οποία κινείστε.

Περιορισμένο πεδίο ανίχνευσης

Η μονάδα του ραντάρ έχει περιορισμένο πεδίο ανίχνευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιο όχημα δεν ανιχνεύεται ή η ανίχνευση πραγματοποιείται αργότερα από ό,τι αναμένεται.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision

Πεδίο ανίχνευσης της μονάδας ραντάρ.

Ορισμένες φορές η μονάδα του ραντάρ καθυστερεί να ανιχνεύσει οχήματα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση - π.χ. ένα κινούμενο όχημα που βρίσκεται ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και το προπορευόμενο όχημα.
Τα μικρά οχήματα, π.χ. οι μοτοσικλέτες ή τα οχήματα που δεν κινούνται στη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας, μπορεί να μην ανιχνευτούν.
Στις στροφές, η μονάδα του ραντάρ ενδέχεται να μην ανιχνεύσει το σωστό όχημα ή να χάσει από το πεδίο της ένα όχημα που έχει ήδη ανιχνεύσει.

Χαμηλά τρέιλερ

P5-1507-Adaptiver Cruise Control, radar limitations when towing

Χαμηλό ρυμουλκούμενο στη σκιά του ραντάρ.

Τα χαμηλά τρέιλερ μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να ανιχνευτούν από τη μονάδα του ραντάρ ή να μην ανιχνευτούν καθόλου - ο οδηγός πρέπει συνεπώς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν οδηγεί πίσω από χαμηλά τρέιλερ όταν είναι ενεργοποιημένο το Adaptive cruise control* ή το Pilot Assist*.

Κάμερα

Κακή ορατότητα

Οι κάμερες έχουν τους ίδιους περιορισμούς με το ανθρώπινο μάτι, δηλ. δεν μπορούν να "δουν" καλά, για παράδειγμα, σε έντονη χιονόπτωση ή βροχόπτωση, πυκνή ομίχλη ή δυνατό αέρα με σκόνη και χιονοθύελλες. Σε αυτές τις συνθήκες, οι λειτουργίες των συστημάτων που εξαρτώνται από την κάμερα μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά ή να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Το δυνατό κόντρα φως, οι αντανακλάσεις, το χιόνι, ο πάγος ή η βρομιά στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή οι ασαφείς διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπορούν επίσης να υποβαθμίσουν σημαντικά τη λειτουργία της κάμερας όταν χρησιμοποιείται για να σαρώσει το οδόστρωμα και για να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές, ευμεγέθη ζώα, και άλλα οχήματα.

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Τυφλά σημεία

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views

Υπάρχουν "τυφλά" σημεία ανάμεσα στα πεδία ορατότητας της κάμερας.

Στην προβολή 360° της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης*, τα εμπόδια/αντικείμενα μπορεί να “εξαφανίζονται” στα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις κάμερες.

Προειδοποίηση

Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει η πιθανότητα, ακόμη κι αν εμποδίζεται μόνο ένα σχετικά μικρό τμήμα της εικόνας, ο χώρος που δεν απεικονίζεται να είναι μεγάλος. Για τον λόγο αυτό, ένα εμπόδιο μπορεί να μην ανιχνευτεί παρά μόνο όταν το αυτοκίνητο πλησιάσει πολύ κοντά.

Ελαττωματική κάμερα

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Αν ένα τμήμα της κάμερας είναι μαύρο και περιέχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι η κάμερα δεν λειτουργεί.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα.

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera

Η αριστερή κάμερα του αυτοκινήτου δεν λειτουργεί.

Μαύρο τμήμα κάμερας μπορεί να εμφανίζεται επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις, ωστόσο χωρίς το σύμβολο ελαττωματικής κάμερας:

 • ανοικτή πόρτα
 • ανοικτό καπό χώρου αποσκευών
 • αναδιπλωμένος εξωτερικός καθρέπτης.

Συνθήκες φωτισμού

Η εικόνα της κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, η φωτεινότητα και η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά. Σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να μην είναι πολύ καλή.

Πίσω κάμερα στάθμευσης

Προειδοποίηση

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Προσέχετε ιδιαίτερα όταν κινείστε με την όπισθεν όταν αυτό το σύμβολο είναι αναμμένο, αν υπάρχει προσαρτημένο τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο σύστημα ηλεκτρικά συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Το σύμβολο ανάβει ως ένδειξη ότι οι πίσω αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης είναι απενεργοποιημένοι και σας προειδοποιούν για την ύπαρξη αντικειμένων.

Σημείωση

Εάν στο πίσω μέρος του οχήματος τοποθετηθεί βάση για ποδήλατα ή άλλο αξεσουάρ, το οπτικό πεδίο της κάμερας μπορεί να εμποδίζεται.


Σας βοήθησε αυτό;