Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

Park Assist

5 Αποτελέσματα

Υποβοήθηση στάθμευσης*

Η λειτουργία Park Assist Pilot μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, επισημαίνοντας την απόσταση μέχρι τυχόν εμπόδια με ηχητικά σήματα σε συνδυασμό με γραφικά στην κεντρική οθόνη.

Park Assist Pilot μπροστά, πίσω και στα πλάγια*

Το Park Assist Pilot συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα ποιο τμήμα του αυτοκινήτου πλησιάζει σε εμπόδιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης στάθμευσης.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης δεν μπορεί να ανιχνεύει τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και, για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.