Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020

Pilot Assist

18 Αποτελέσματα

Αυτόματη πέδηση με υποστήριξη οδηγού

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control* και Pilot Assist* διαθέτουν μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε κυκλοφορία που διεξάγεται αργά και όταν είναι σταματημένο.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control* και το Pilot Assist*.

Αλλαγή στόχου με υποστήριξη οδηγού

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control* και Pilot Assist*, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτουν λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

video

Pilot Assist*

Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να οδηγεί το αυτοκίνητο ανάμεσα στις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας την υποβοήθηση διεύθυνσης καθώς και να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με ένα προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Επιλογή και ενεργοποίηση του Pilot Assist*

Πρέπει πρώτα να επιλέξετε και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το Pilot Assist, για να μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση και να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης.

Απενεργοποίηση του Pilot Assist*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Συμβουλές για τη χρήση του Pilot Assist*

Το Pilot Assist είναι μια λειτουργία άνεσης που μπορεί να σας παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης και να σας βοηθήσει να τηρείτε απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Το Pilot Assist σας βοηθά να χειρίζεστε το αυτοκίνητό σας και μπορεί να χρειαστεί να διανύσετε μερικά χιλιόμετρα με το Pilot Assist μέχρι να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του.

Διακόπτες και πρόγραμμα απεικόνισης για το Pilot Assist*

Σύνοψη του τρόπου χειρισμού του Pilot Assist από τους αριστερούς διακόπτες στο τιμόνι και πώς εμφανίζεται η λειτουργία στην οθόνη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Pilot Assist στην οθόνη του οδηγού ή/και στην Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*.

Περιορισμοί της λειτουργίας Pilot Assist*

Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κατάσταση αναμονής για το Pilot Assist*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παρέμβαση του οδηγού είτε αυτόματα.

Προσωρινή απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης με το Pilot Assist*

Η υποβοήθηση διεύθυνσης του Pilot Assist μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά και να ανακτηθεί χωρίς πρότερη προειδοποίηση.

video

Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control (ACC)*, Pilot Assist* και την Προειδοποίηση απόστασης* έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

Υποβοήθηση στις στροφές*

Το Υποβθ ταχύτ στις στροφές μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα πριν από κλειστές στροφές, αν η προκαθορισμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού για το Adaptive cruise control* ή το Pilot Assist* εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποβοήθησης στις στροφές*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης στις στροφές επικουρικά με το Adaptive cruise control* ή Pilot Assist*. Ο/η οδηγός έχει επίσης την επιλογή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Περιορισμοί λειτουργίας υποβοήθησης στις στροφές*

Η λειτουργία υποβοήθησης στις στροφές μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες αγορές.

Διαφορά μεταξύ Pilot Assist* και Lane assistance

Το Pilot Assist είναι μια λειτουργία άνεσης που μπορεί να συμβάλλει, ώστε το αυτοκίνητό σας να παραμένει μέσα στη λωρίδα του και να διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Το Lane assistance* είναι μια λειτουργία η οποία, με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να σας βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσετε τον κίνδυνο ακούσιας εκτροπής του αυτοκινήτου σας από τη λωρίδα του.

Προειδοποίηση από το σύστημα υποστήριξης οδηγού, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού* και Pilot Assist* μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί ξαφνικά.