Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

6 Αποτελέσματα

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

video

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το αυτοκίνητο εκκινείται με το κουμπί Start στην κονσόλα δαπέδου, όταν το κλειδί-τηλεχειριστήριο είναι μέσα στον χώρο επιβατών.

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

video

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ανάφλεξης στην επιμήκη κονσόλα.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.