Τιμόνι

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

P5-1507-gear shift paddels
"-": Επιλέγει την αμέσως μικρότερη σχέση.
"+": Επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη σχέση.

Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

Για να μπορέσετε να αλλάξετε σχέσεις από τα χειριστήρια αυτά στο τιμόνι, πρέπει πρώτα να τα έχετε ενεργοποιήσει:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων προς το τιμόνι.

Ένας αριθμός στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση.

P5-1917-Old-Gear shift mode D in driver display

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, μεγάλος επιλογέας ταχυτήτων.

P5P6-1917-8G-Gear shifting with paddles, information in driver display

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, μικρός επιλογέας ταχυτήτων.

Στη θέση M, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται αυτόματα.

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων, μεγάλος επιλογέας ταχυτήτων.

P5P6-1917-8G-Manual gear in driver display

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων, μικρός επιλογέας ταχυτήτων.

Μετάβαση

Για να επιλέξετε την αμέσως επόμενη σχέση:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι προς τα πίσω - προς το τιμόνι - και αφήστε το.

Η σχέση αλλάζει με κάθε τράβηγμα του χειριστηρίου αλλαγής σχέσεων με την προϋπόθεση ότι οι στροφές του κινητήρα δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο εύρος στροφών. Μετά από κάθε αλλαγή σχέσης, η ένδειξη στην οθόνη του οδηγού αλλάζει δείχνοντας την τρέχουσα σχέση.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας

Χειροκίνητη απενεργοποίηση στη θέση D και M

Για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, τραβήξτε το δεξί χειριστήριο (+) προς το τιμόνι και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης στην οθόνη του οδηγού να σβήσει.

Ο επιλογέας ταχυτήτων επιστρέφει στη θέση D.

Στα αυτοκίνητα με τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο στη θέση D.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Στη θέση D, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι απενεργοποιούνται μετά από λίγο αν δεν χρησιμοποιηθούν. Ως ένδειξη, ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης σβήνει. Εξαίρεση αποτελεί η πέδηση από τον κινητήρα - σε αυτή την περίπτωση τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται όσο επενεργεί η πέδηση από τον κινητήρα.

Στη θέση M δεν υπάρχει αυτόματη απενεργοποίηση.


Σας βοήθησε αυτό;