Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

9 Αποτελέσματα

Οθόνη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν μέσω του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και μέσω του μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Άδεια χρήσης για την οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Το παρακάτω κείμενο συνιστά τη σύμβαση της Volvo με τον κατασκευαστή ή τον σχεδιαστή και παρατίθεται στα Αγγλικά.

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το μενού εφαρμογών (μενού app) στην οθόνη του οδηγού παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για ορισμένες εφαρμογές.

Χρήση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο χειρισμός του μενού εφαρμογών (app) στην οθόνη του οδηγού γίνεται από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι ενδεικτικές λυχνίες ειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο σφάλμα ή μη φυσιολογική κατάσταση.

Προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι προειδοποιητικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι έχει ενεργοποιηθεί μια σημαντική λειτουργία ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό σφάλμα ή βλάβη.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Ημερομηνία και ώρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.