Παράθυρα και πανοραμική οροφή

Αυτόματο κλείσιμο του αλεξηλίου της πανοραμικής οροφής*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αυτόματο κλείσιμο του αλεξηλίου της πανοραμικής οροφής*

Με αυτή τη λειτουργία, το αλεξήλιο κλείνει αυτόματα 15 λεπτά μετά από το κλείδωμα του αυτοκινήτου, αν είναι σταθμευμένο σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η θερμοκρασία στον χώρο επιβατών και να προστατευτεί η ταπετσαρία του αυτοκινήτου, ώστε να μην αποχρωματιστεί από τον ήλιο.

Το αυτοκίνητο παραδίδεται με τη λειτουργία απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο, και μπορείτε να την ενεργοποιείτε ή να την απενεργοποιείτε στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε My CarΚλείδωμα.

Επιλέξτε Αυτόματο κλείσιμο κουρτίνας ηλιοροφής για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

Το αλεξήλιο κλείνει επίσης όταν κλείνουν όλα τα παράθυρα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή με τη λειτουργία Keyless* από τη λαβή της πόρτας.


Σας βοήθησε αυτό;