Χώρος κινητήρα

Άνοιγμα και κλείσιμο του καπό κινητήρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Άνοιγμα και κλείσιμο του καπό κινητήρα

Το καπό κινητήρα μπορεί να ανοιχθεί χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή στην καμπίνα επιβατών και μια χειρολαβή κάτω από το καπό.

Ανοίξτε το καπό του κινητήρα

P5-1507 Opening hood
Τραβήξτε τη χειρολαβή κοντά στα πεντάλ, για να απασφαλίσετε το καπό κινητήρα από την τελείως κλειστή θέση του.
P5-1717-V426-Opening hood with outer handle
Σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά στο άνοιγμα κάτω από το καπό του κινητήρα, μετακινήστε τη λαβή προς τα πάνω και προς το πλάι για να απασφαλίσει το καπό του κινητήρα από το μάνταλο του καπό και ανεβάστε το καπό.

Προειδοποίηση - το καπό δεν έχει κλείσει

P5-1507 Symbol General red

Όταν το καπό απασφαλιστεί, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία, εμφανίζονται γραφικά και ακούγεται μια ηχητική υπενθύμιση. Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να κυλά, θα επαναληφθεί ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης.

Σημείωση

Αν η προειδοποιητική λυχνία ανάψει ή αν ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα παρότι το καπό του κινητήρα έχει κλείσει σωστά, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Κλείστε το καπό του κινητήρα

Σπρώξτε το καπό προς τα κάτω μέχρι να αρχίσει να πέφτει από το βάρος του.

Όταν το καπό σταματήσει κόντρα στην καστάνια ασφάλισης, πιέστε το καπό για να κλείσει τελείως.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης! Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή κλεισίματος κάτω από το καπό του κινητήρα δεν εμποδίζεται, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ατόμων.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα έχει ασφαλίσει σωστά όταν το κλείσετε. Το καπό του κινητήρα πρέπει να ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με έναν ήχο.

P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open

Το καπό του κινητήρα δεν είναι εντελώς κλειστό.

P5-1617-S90/V90 Hood, closed

Καπό τελείως κλειστό.

Προειδοποίηση

P5-1917-Open hood symbol

Ποτέ μην οδηγείτε με το καπό του κινητήρα ανοικτό!

Αν εμφανιστεί αυτή η λυχνία – ή υπάρχει άλλη ένδειξη ότι το καπό του κινητήρα δεν είναι καλά κλειστό ενώ οδηγείτε – σταματήστε αμέσως και κλείστε το σωστά.


Σας βοήθησε αυτό;