Χώρος κινητήρα

Επισκόπηση χώρου κινητήρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Επισκόπηση χώρου κινητήρα

Η επισκόπηση δείχνει διάφορα εξαρτήματα που αφορούν στο σέρβις.

P5-1817-S/V60-Engine compartment overview

Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση του κινητήρα.

Δοχείο διαστολής ψυκτικού
Δοχείο για το υγρό φρένων (βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού)
Σωλήνας πλήρωσης υγρού ψεκαστήρων

Συμπληρώνετε υγρό ψεκαστήρων σε τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.

Κεντρική ηλεκτρική μονάδα
Φίλτρο αέρα
Σωλήνας πλήρωσης λαδιού κινητήρα

Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι ο ανεμιστήρας του ψυγείου (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του χώρου κινητήρα, πίσω από το ψυγείο) μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα έως και 6 λεπτά περίπου μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Αναθέτετε πάντοτε το πλύσιμο του κινητήρα σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Εάν ο κινητήρας είναι ζεστός, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Προειδοποίηση

Το σύστημα ανάφλεξης λειτουργεί υπό πολύ υψηλή και επικίνδυνη τάση. Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης όταν πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο του κινητήρα.

Μην αγγίζετε τα μπουζί ή τους πολλαπλασιαστές όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.


Σας βοήθησε αυτό;