Χώρος κινητήρα

Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και του παρμπρίζ. Πρέπει να χρησιμοποιείται υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό, όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο πήξης.

P5-1507-Refilling washer fluid container

Η πλήρωση του υγρού ψεκαστήρων πραγματοποιείται στο δοχείο με την μπλε τάπα. Το δοχείο χρησιμοποιείται για το σύστημα πλύσης των παρμπρίζ και για τους ψεκαστήρες προβολέων*

Σημείωση

Όταν απομένει περίπου 1 λίτρο (1 qt) υγρού ψεκαστήρων στο δοχείο, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Υγρό ψεκαστήρων Στάθμη χαμηλή. Συμπληρώστε υγρό μαζί με τη λυχνία .

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Υγρό ψεκαστήρων συνιστώμενο από τη Volvo – με προστασία κατά του παγώματος όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης.

Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε γνήσιο υγρό ψεκαστήρων Volvo ή αντίστοιχο, με συνιστώμενο pH μεταξύ 6 και 8, στο τελικό διάλυμα (π.χ. σε αναλογία 1:1 με απεσταγμένο νερό).

Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό όταν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το μηδέν, για να μην παγώσει το υγρό μέσα στην αντλία, το δοχείο και τους εύκαμπτους σωλήνες.

Όγκος:

  • Αυτοκίνητα με σύστημα πλύσης προβολέων: 5,5 λίτρα (5,8 qts).
  • Αυτοκίνητα χωρίς σύστημα πλύσης προβολέων: 3,5 λίτρα (3,7 qts).

Σας βοήθησε αυτό;