Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

Μπαταρία

6 Αποτελέσματα

Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αλλαχθεί όταν αποφορτιστεί.

Υπερφόρτωση της μπαταρίας εκκίνησης

Οι λειτουργίες των ηλεκτρικών συστημάτων του αυτοκινήτου επιβαρύνουν την μπαταρία σε διαφορετικό βαθμό. Μην αφήνετε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση II όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τη θέση ανάφλεξης I - για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ανακύκλωση μπαταρίας

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες εκκίνησης ή εφεδρικές μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον - περιέχουν μόλυβδο.

Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Μπαταρία

Το ηλεκτρικό σύστημα είναι μονοπολικό και χρησιμοποιεί το πλαίσιο και το κέλυφος του κινητήρα ως αγωγούς.Η μπαταρία εκκίνησης χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος και για να δίνει κίνηση στη μίζα καθώς και στον υπόλοιπο ηλεκτρικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.Η μπαταρία εκκίνησης πρέπει να αντικαθίσταται σε συνεργείο* .

Εφεδρική μπαταρία

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop διαθέτουν δύο μπαταρίες - μια πιο ισχυρή μπαταρία εκκίνησης 12 V και μια εφεδρική μπαταρία που συμβάλλει στη διαδικασία εκκίνησης της λειτουργίας Start/Stop.