Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

10 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος κλιματισμού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτόματο σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο, ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες κλιματισμού πραγματοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για τα πίσω καθίσματα*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο κλιματισμός ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα όπως είναι απαραίτητο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για την ανακυκλοφορία αέρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για τα πίσω καθίσματα*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των πίσω καθισμάτων.

Ρύθμιση θερμοκρασίας για το μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των μπροστινών καθισμάτων.

Συγχρονισμός θερμοκρασίας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η θερμοκρασία στις διαφορετικές ζώνες κλιματισμού του αυτοκινήτου μπορεί να συγχρονιστεί με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στην πλευρά του οδηγού.

Αλλαγή της κατανομής αέρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται.