Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

6 Αποτελέσματα

Προκαταρκτικός κλιματισμός*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι λειτουργία κλιματισμού η οποία, αν είναι εφικτό, επιχειρεί να δημιουργήσει ευχάριστη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Έναρξη και απενεργοποίηση του προκαταρκτικού κλιματισμού*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός ζεσταίνει ή εξαερίζει τον χώρο επιβατών, αν είναι εφικτό, πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη ή από κινητό τηλέφωνο.

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ρύθμιση ώρας στον χρονοδιακόπτη για τον προκαταρκτικό κλιματισμό ανάλογα με τις ανάγκες.

Διαγραφή της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μια ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό, που δεν τη χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να τη διαγράψετε.

Προσθήκη και τροποποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό μπορεί να διαχειριστεί έως 8 ρυθμίσεις ώρας.