Εφαρμογή Volvo On Call

Απενεργοποιήστε τη σύνδεση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και την εφαρμογή Volvo On Call *

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Απενεργοποιήστε τη σύνδεση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και την εφαρμογή Volvo On Call *

Δεν πρέπει να αλλάξετε ή να διαγράψετε το Volvo ID σας αν πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, το Volvo ID σας είναι προσωπικό. Ωστόσο, πρέπει να τερματίσετε την κατοχή του αυτοκινήτου και τη σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή Volvo On Call και το Volvo σας, καθώς και να διαγράψετε όλα τα προσωπικά στοιχεία χρήστη από το αυτοκίνητό σας.

Τερματισμός της κατοχής του αυτοκινήτου και της σύνδεσης ανάμεσα στην εφαρμογή Volvo On Call και το αυτοκίνητό σας

Συνδεθείτε στην εφαρμογή Volvo On Call σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Volvo On Call, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας και εξηγήστε ότι θέλετε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας.

Επιλέξτε την καρτέλα Περισσότ.

Κάντε κλικ στα Συνδεδεμένα αυτοκίνητα.

Επιλέξτε το σχετικό αυτοκίνητο.

Στην επιλογή Τερματισμός κατοχής του οχήματος, επιλέξτε Δεν κατέχω πλέον αυτό το Volvo και στη συνέχεια εισαγάγετε τον προσωπικό σας κωδικό PIN για το Volvo On Call. Με αυτόν τον τρόπο, διαγράφεται το ιστορικό σας ως χρήστη του αυτοκινήτου, το ημερολόγιο οδήγησής σας και οι υπόλοιποι λογαριασμοί χρήστη.

Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας, ο οποίος θα διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας σας από τα συστήματά του αυτοκινήτου.

Αν έχετε την ευκαιρία, ειδοποιήστε τον αγοραστή σας ότι πρέπει να επικοινωνήσει με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για να επανενεργοποιήσει την εφαρμογή Volvo On Call και να δηλώσει τα δικά του/της στοιχεία επικοινωνίας. Η εφαρμογή Volvo On Call θα είναι ενεργή μέχρι να λήξει η συνδρομή.

Αλλαγή κατόχου κατά την αλλαγή χώρας

Αν αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και το εισάγετε σε μια άλλη χώρα, πρέπει να φροντίσετε να επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα στη χώρα στην οποία αγοράσατε το αυτοκίνητο, ο οποίος θα διαγράψει όλα τα στοιχεία του πελάτη από τα συστήματά του. Πρέπει επίσης να επισκεφθείτε έναν επίσημο διανομέα στη χώρα στην οποία εισαγάγατε το αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;