Εφαρμογή Volvo On Call

Απομακρυσμένη εκκίνηση του συστήματος προθέρμανσης με την εφαρμογή Volvo On Call

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Απομακρυσμένη εκκίνηση του συστήματος προθέρμανσης με την εφαρμογή Volvo On Call

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση*, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Volvo On Call για να θέτετε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση σε λειτουργία από απόσταση, ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι ζεστό τη συγκεκριμένη ώρα που θέλετε.

Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης

Κατά την απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης, χρησιμοποιείται το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση του αυτοκινήτου (ανεξάρτητος θερμαντήρας) για να ζεστάνει τον κινητήρα και το χώρο επιβατών του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να ορίσετε πότε θέλετε να αναχωρήσετε και το σύστημα θέρμανσης τότε ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σας, ή μπορείτε να θέσετε το σύστημα θέρμανσης αμέσως σε λειτουργία. Αν η έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης κατά τη στάθμευση δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω χαμηλής στάθμης καυσίμου), θα εμφανιστεί σχετική ένδειξη στην εφαρμογή Volvo On Call.

Κριτήρια για την απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης

Το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα τίθεται σε λειτουργία μόνο αν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η εξωτερική θερμοκρασία στο Volvo σας είναι χαμηλότερη από 15 °C
  • Το Volvo σας έχει επαρκές καύσιμο.
  • Το Volvo σας έχει επαρκή ισχύ μπαταρίας
  • Το Volvo σας διαθέτει ισχυρό σήμα κινητής τηλεφωνίας (δηλ. μπορεί να λάβει την εντολή έναρξης λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης κινητήρα)

Άμεση έναρξη/τερματισμός λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης

Συνδεθείτε στην εφαρμογή σας Volvo On Call και κάντε κλικ στο Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση καρτέλα "Αρχική".

Από εδώ μπορείτε να επιλέγετε εκκίνηση και τερματισμό του συστήματος προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.

Σε περίπτωση απευθείας έναρξης λειτουργίας, το σύστημα προθέρμανσης λειτουργεί επί 50 λεπτά περίπου ή μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Προγραμματισμός του συστήματος προθέρμανσης κινητήρα στο αυτοκίνητό σας

Μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα να τεθεί σε λειτουργία σε οκτώ συγκεκριμένες χρονικές στιγμές:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή σας Volvo On Call και κάντε κλικ στο Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση καρτέλα "Αρχική".

Ρυθμίστε τον Timer στις ώρες που θέλετε το αυτοκίνητό σας να ζεσταθεί.

Με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, το αυτοκίνητό σας θα υπολογίσει πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα προθέρμανσης του κινητήρα για να επιτευχθεί η θερμοκρασία που θέλετε.

Χρησιμοποιώντας την άμεση έναρξη/τερματισμό λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης, μπορείτε να ακυρώσετε τις συνεχείς προγραμματισμένες ενεργοποιήσεις του συστήματος.


Σας βοήθησε αυτό;