Εφαρμογή Volvo On Call

Εμφάνιση του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου στην εφαρμογή Volvo On Call

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Εμφάνιση του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου στην εφαρμογή Volvo On Call

Όταν επικοινωνείτε με έναν επίσημο διανομέα της Volvo για τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Volvo On Call, για παράδειγμα, πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου VIN (Vehicle Identification Number). Ένας τρόπος να τον βρείτε είναι μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Επιλέξτε την καρτέλα Αυτοκίνητο.

Επιλέξτε Πληροφορίες οχήματος .

Διαβάστε την ενότητα VIN.


Σας βοήθησε αυτό;