Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S60
2020 Early

Αλλαγή τροχών

11 Αποτελέσματα

Όταν αλλάζετε ελαστικά

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να αλλάξετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου π.χ. με χειμερινά ελαστικά / εφεδρικό τροχό. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες για την αφαίρεση και την τοποθέτηση των τροχών.

Τοποθέτηση των τροχών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά. Οδηγίες για την τοποθέτηση ενός τροχού και τι είναι σημαντικό να θυμάστε παρατίθενται παρακάτω.

Αφαίρεση τροχού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά. Οδηγίες για την αφαίρεση ενός τροχού και τι είναι σημαντικό να θυμάστε παρατίθενται παρακάτω.

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού.

Μπουλόνια τροχών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα μπουλόνια τροχού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τροχών στα μουαγιέ.

Εφεδρικός τροχός*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary Spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα τρυπημένο κανονικό ελαστικό.

Χρήση του εφεδρικού τροχού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή/και χειμερινών ελαστικών μπορεί να αυξηθεί η πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για χειμερινές οδικές συνθήκες.

Κλαταρισμένο ελαστικό

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ανάψτε τα αλάρμ αν κλατάρει κάποιο ελαστικό του αυτοκινήτου σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.

Εργαλειοθήκη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, αποθηκεύονται στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.