Ελαστικά

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).

Κινητήρας

μηχ./

αυτ.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI)Ο δείκτης φορτίου των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης ταχύτητας (SS)Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

T4

B4204T31

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T4

B4204T44

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T5

B4204T26

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T5

B4204T23

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T5 AWD

B4204T26

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T5 AWD

B4204T23

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T5 AWD

B4204T20

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T6 AWD

B4204T29

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

W

T6 AWD

B4204T27

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

W


Σας βοήθησε αυτό;