Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών

Αποθήκευση νέας πίεσης ελαστικών στο σύστημα επιτήρησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αποθήκευση νέας πίεσης ελαστικών στο σύστημα επιτήρησης*

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικώνIndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), πρέπει να αποθηκεύσετε μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε ελαστικά ή την πίεση των ελαστικών έτσι, ώστε το σύστημα να μπορεί να σας προειδοποιήσει σωστά σε περίπτωση που η πίεση είναι χαμηλή.

Για παράδειγμα, όταν οδηγείτε με βαρύ φορτίο ή με μεγάλη ταχύτητα πάνω από τα 160 km/h (100 mph), η πίεση των ελαστικών πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες τιμές της Volvo. Το σύστημα στη συνέχεια επαναρυθμίζεται, αποθηκεύοντας τη νέα πίεση ελαστικών.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αποθηκεύσετε μια νέα πίεση ελαστικών ως τιμή αναφοράς στο σύστημα:

Σβήστε τον κινητήρα.

Φουσκώστε τα ελαστικά στη σωστή πίεση, ανατρέξτε στην πινακίδα στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στην οποία αναγράφεται η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά.

Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών.

Πατήστε το κουμπί TPMS.

Σημείωση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο για να μπορέσετε να επιλέξετε το κουμπί Αποθήκευση πίεσης.

Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση πίεσης.

Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε ότι η πίεση έχει ελεγχθεί και ρυθμιστεί και στα τέσσερα ελαστικά.

Οδηγήστε το αυτοκίνητο, μέχρι να αποθηκευτεί η νέα πίεση των ελαστικών. Η νέα πίεση ελαστικών αποθηκεύεται, όταν το αυτοκίνητο οδηγηθεί με ταχύτητα πάνω από 35 km/h (22 mph).

Όταν έχουν συλλεγεί επαρκή δεδομένα για να μπορέσει το σύστημα να ανιχνεύσει αν υπάρχει χαμηλή πίεση ελαστικών, η κινούμενη εικόνα που δείχνει την εξέλιξη της διαδικασίας αποθήκευσης σβήνει από την κεντρική οθόνη. Το σύστημα δεν παρέχει πρόσθετη επιβεβαίωση ότι η νέα πίεση ελαστικών αποθηκεύτηκε.

Αν η αποθήκευση αποτύχει, εμφανίζεται ένα μήνυμα: Αποθήκευση πίεσης ανεπιτυχής. Δοκιμάστε ξανά..

Αν κλείσετε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου πριν αποθηκευτεί η νέα πίεση ελαστικών, τότε πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία. Επιτρέψτε στην αποθήκευση να ολοκληρωθεί στον ίδιο κύκλο οδήγησης, για να διασφαλίσετε ότι η νέα πίεση ελαστικών έχει αποθηκευτεί σωστά.

Προειδοποίηση

Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι αόρατο και άοσμο, αλλά εξαιρετικά τοξικό. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία αποθήκευσης μιας νέας πίεσης ελαστικών πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε σε εξωτερικό χώρο ή σε συνεργείο με σύστημα απαγωγής καυσαερίων.


Σας βοήθησε αυτό;