Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

14 Αποτελέσματα

Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Adaptive cruise control (ACC) μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με μια προκαθορισμένη χρονική απόσταση μέχρι το προπορευόμενο όχημα.

Πρόγραμμα απεικόνισης για το Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η παρακάτω ενδεικτική εικόνα δείχνει πώς μπορεί να απεικονίζεται το Adaptive cruise control (ACC) στην οθόνη σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Επιλογή και ενεργοποίηση του Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πρέπει πρώτα να επιλέξετε και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το Adaptive cruise control (ACC), για να μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση.

Απενεργοποίηση του Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Adaptive cruise control (ACC) και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Εναλλαγή μεταξύ Cruise cruise control* και Adaptive cruise control* στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το Cruise control (CC) είναι επιλεγμένο στην οθόνη του οδηγού, μπορείτε να μεταβείτε στο Adaptive cruise control (ACC) στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Διακόπτες για το Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Σύνοψη του τρόπου χειρισμού του Adaptive cruise control (ACC) από τους αριστερούς διακόπτες στο τιμόνι και πώς εμφανίζεται η λειτουργία στην οθόνη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στην οθόνη του οδηγού ή/και στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control (ACC).

Περιορισμοί για το Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Adaptive cruise control (ACC) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κατάσταση αναμονής για το Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Adaptive cruise control (ACC) και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παρέμβαση του οδηγού είτε αυτόματα.

Αυτόματη πέδηση με υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control και Pilot Assist διαθέτουν μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε κυκλοφορία που διεξάγεται αργά και όταν είναι σταματημένο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χειρόφρενο επενεργεί για να παραμείνει το αυτοκίνητο σταματημένο.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control και το Pilot Assist.

Αλλαγή στόχου με υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control και Pilot Assist, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτουν λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

video

Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control (ACC), Pilot Assist και την Προειδοποίηση απόστασης έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

Προειδοποίηση από το σύστημα υποστήριξης οδηγού, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού και Pilot Assist μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί ξαφνικά.