Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Απόσταση προειδοποίησης

5 Αποτελέσματα

Προειδοποίηση απόστασης*

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να παρατηρήσει ότι η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μπορεί να είναι πολύ μικρή. Για αυτό, το αυτοκίνητο πρέπει να διαθέτει Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, για να μπορεί να εμφανίσει την Προειδοποίηση απόστασης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προειδοποίησης απόστασης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της επονομαζόμενης προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*.

Περιορισμοί για τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης

Η λειτουργία προειδοποίησης απόστασης μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα αυτοκίνητα με δυνατότητα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ μέσω της επονομαζόμενης προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*.

video

Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control (ACC)*, Pilot Assist* και την Προειδοποίηση απόστασης* έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

Προειδοποίηση από το σύστημα υποστήριξης οδηγού, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού* και Pilot Assist* μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί ξαφνικά.