Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

6 Αποτελέσματα

Εναλλαγή μεταξύ Cruise cruise control* και Adaptive cruise control* στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το Cruise control (CC) είναι επιλεγμένο στην οθόνη του οδηγού, μπορείτε να μεταβείτε στο Adaptive cruise control (ACC) στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Cruise control

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Cruise control (CC) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε να απολαμβάνει πιο χαλαρή οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Επιλογή και ενεργοποίηση του Cruise control

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία Cruise control (CC) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του Cruise control

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC) και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Κατάσταση αναμονής για το Cruise control

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC) και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παρέμβαση του οδηγού είτε αυτόματα.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control και το Pilot Assist.