Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Cruise control

6 Αποτελέσματα

Εναλλαγή μεταξύ Cruise cruise control και Adaptive cruise control* στην κεντρική οθόνη

Όταν το Cruise control (CC* ) στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Cruise control

Το Cruise control (CC* ) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε να απολαμβάνει πιο χαλαρή οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Επιλογή και ενεργοποίηση του Cruise control

Η λειτουργία Cruise control (CC* ) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του Cruise control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC* ) και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Κατάσταση αναμονής για το Cruise control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC* ) και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παρέμβαση του οδηγού είτε αυτόματα.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control* και το Pilot Assist*.