Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

4 Αποτελέσματα

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει την πλαγιολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας σε πρόγραμμα Sport

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το σύστημα ευστάθειας (ESC) είναι πάντοτε ενεργοποιημένο – δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα Λειτουργία Sport ESC, για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προγράμματος Sport στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το σύστημα ευστάθειας (ESC) είναι πάντοτε ενεργοποιημένο – δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα Sport για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.