Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Park Assist

5 Αποτελέσματα

Υποβοήθηση στάθμευσης*

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS* ) χρησιμοποιεί αισθητήρες που μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, επισημαίνοντας την απόσταση μέχρι τυχόν εμπόδια με ηχητικά σήματα σε συνδυασμό με γραφικά στην κεντρική οθόνη.

Park Assist Pilot μπροστά, πίσω και στα πλάγια*

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS* ) συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα ποιο τμήμα του αυτοκινήτου πλησιάζει σε εμπόδιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS* ).

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS* ) μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS* ) δεν μπορεί να ανιχνεύσει τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και, για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.