Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

15 Αποτελέσματα

Αυτόματη πέδηση με υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control και Pilot Assist διαθέτουν μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε κυκλοφορία που διεξάγεται αργά και όταν είναι σταματημένο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χειρόφρενο επενεργεί για να παραμείνει το αυτοκίνητο σταματημένο.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control και το Pilot Assist.

Αλλαγή στόχου με υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control και Pilot Assist, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτουν λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

video

Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Pilot Assist μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να οδηγεί το αυτοκίνητο ανάμεσα στις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας την υποβοήθηση διεύθυνσης και να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με μια προεπιλεγμένη χρονική απόσταση μέχρι το προπορευόμενο όχημα.

Πρόγραμμα απεικόνισης για το Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η παρακάτω ενδεικτική εικόνα δείχνει πώς μπορεί να απεικονίζεται το Pilot Assist στην οθόνη σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Επιλογή και ενεργοποίηση του Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πρέπει πρώτα να επιλέξετε και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το Pilot Assist, για να μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση και να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης.

Απενεργοποίηση του Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist και να το θέσετε εκτός λειτουργίας.

Διακόπτες για το Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Σύνοψη του τρόπου χειρισμού του Pilot Assist από τους αριστερούς διακόπτες στο τιμόνι και πώς εμφανίζεται η λειτουργία στην οθόνη.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Pilot Assist στην οθόνη του οδηγού ή/και στην Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).

Περιορισμοί της λειτουργίας Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κατάσταση αναμονής για το Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παρέμβαση του οδηγού είτε αυτόματα.

Προσωρινή απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης με το Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η υποβοήθηση διεύθυνσης του Pilot Assist μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά και να ανακτηθεί χωρίς πρότερη προειδοποίηση.

video

Ρύθμιση χρονικής απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το Adaptive cruise control (ACC), Pilot Assist και την Προειδοποίηση απόστασης έτσι, ώστε να διατηρούν τη χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα σταθερή.

Διαφορά μεταξύ Pilot Assist* και Lane assistance

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Pilot Assist είναι μια λειτουργία άνεσης που μπορεί να συμβάλλει, ώστε το αυτοκίνητό σας να παραμένει μέσα στη λωρίδα του και να διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Το Lane assistance είναι μια λειτουργία η οποία, με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να σας βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσετε τον κίνδυνο ακούσιας εκτροπής του αυτοκινήτου σας από τη λωρίδα του.

Προειδοποίηση από το σύστημα υποστήριξης οδηγού, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού και Pilot Assist μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό αν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα μειωθεί ξαφνικά.