Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

7 Αποτελέσματα

Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να παρατηρεί τα οδικά σήματα ταχύτητας και συγκεκριμένα απαγορευτικά σήματα.

Πληροφορίες οδικής σήμανσης και Sensus Navigation*

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Πληροφοριών οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) είναι προαιρετική – – ο/η οδηγός έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.

Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Προειδοποίηση για όριο ταχύτητας και κάμερες ελέγχου ταχύτητας από τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Οι Πληροφορίες οδικής σήμανσης (RSI* ) περιλαμβάνουν επιμέρους λειτουργίες που μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό, αν υπερβεί το όριο ταχύτητας ή αν υπάρχει κάμερα ελέγχου ταχύτητας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων από τη λειτουργία Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

H επιμέρους λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης (RSI* ) είναι προαιρετική – ο/η οδηγός έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν την επιμέρους λειτουργία.

Πρόγραμμα απεικόνισης για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) εμφανίζει τα οδικά σήματα με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το σήμα και την κατάσταση.