Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Ρυθμιστής ταχύτητας

6 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL* ) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο/η οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Επιλογή και ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) και να τον θέσετε εκτός λειτουργίας.

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL* ) έχει συγκεκριμένους γενικούς περιορισμούς.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control* και το Pilot Assist*.