Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

6 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο/η οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Επιλογή και ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL) και να τον θέσετε εκτός λειτουργίας.

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL) έχει συγκεκριμένους γενικούς περιορισμούς.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίστε την αποθηκευμένη ταχύτητα για την υποστήριξη οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να ορίσετε μια αποθηκευμένη ταχύτητα για τον ρυθμιστή ταχύτητας, το Cruise control, το Adaptive cruise control και το Pilot Assist.