Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

7 Αποτελέσματα

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Η λειτουργία Αποφυγή σύγκρουσης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να μειώσει τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τη λωρίδα του ή/και να συγκρουστεί με άλλο όχημα ή αντικείμενο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και διορθώνοντας την πορεία του.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Η λειτουργία υποβοήθησης διεύθυνσης είναι προαιρετική – ο/η οδηγός έχει την επιλογή να την ενεργοποιήσει ή να την απενεργοποιήσει.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία υποβοήθησης διεύθυνσης. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ορισμένες φορές, η λειτουργία μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει στις παρακάτω περιπτώσεις για παράδειγμα:

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τη λωρίδα

Η υποβοήθηση διεύθυνσης περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους λειτουργίες. Η υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό και να μειώσει τον κίνδυνο ακούσιας εκτροπής του αυτοκινήτου εκτός δρόμου, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο ξανά μέσα στον δρόμο.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης

Η υποβοήθηση διεύθυνσης περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους λειτουργίες. Η υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό, αν έχει αποσπαστεί η προσοχή του και δεν αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς το αντίθετο ρεύμα.

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης*

Η υποβοήθηση διεύθυνσης περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους λειτουργίες. Η υποβοήθηση διεύθυνσης, αν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης, μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό αν έχει αποσπαστεί η προσοχή του και δεν έχει αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο πρόκειται να διασχίσει τη λωρίδα του την ώρα που πλησιάζει ένα επερχόμενο όχημα, είτε από πίσω του ή σε τυφλό σημείο.