Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ανάφλεξης στην επιμήκη κονσόλα.

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.

Για να θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας:

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον - το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Αν ο επιλογέας ταχυτήτων σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη θέση P ή αν το αυτοκίνητο κυλά:

Γυρίστε τον διακόπτη δεξιά και κρατήστε τον μέχρι το αυτοκίνητο να τεθεί εκτός λειτουργίας.


Σας βοήθησε αυτό;