Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

P5-1519-XC90H-Jump starting

Σημείο φόρτισης για βοηθητική εκκίνηση του αυτοκινήτου σας.

Σημαντικό

Το σημείο φόρτισης του αυτοκινήτου προορίζεται μόνο για την εκκίνηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια. Το σημείο φόρτισης του αυτοκινήτου δεν προορίζεται για την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια άλλου αυτοκινήτου. Αν χρησιμοποιηθεί το σημείο φόρτισης για την εκκίνηση άλλου αυτοκίνητου, μπορεί να καεί κάποια ασφάλεια που σημαίνει ότι το σημείο φόρτισης θα σταματήσει να λειτουργεί.

Όταν καεί κάποια ασφάλεια, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Μπαταρία 12 V Καμένη ασφάλεια Απαιτείται σέρβις. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για να μην προκληθούν βραχυκυκλώματα ή άλλη ζημιά:

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της βοηθητικής μπαταρίας είναι 12 V.

Εάν η βοηθητική μπαταρία βρίσκεται σε άλλο αυτοκίνητο, σβήστε τον κινητήρα του άλλου αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό πόλο (1) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

Σημαντικό

Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο εκκίνησης προσεκτικά για να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα με άλλα εξαρτήματα στο χώρο του κινητήρα.

Ανοίξτε το κάλυμμα για το θετικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης (2).

Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης (2) του αυτοκινήτου.

Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στον αρνητικό πόλο (3) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στο αρνητικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης (4) του αυτοκινήτου.

Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια βοηθητικού καλωδίου έχουν στερεωθεί καλά, για να μην προκληθούν σπινθήρες κατά την προσπάθεια της εκκίνησης.

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου με τη βοηθητική μπαταρία και αφήστε τον να λειτουργήσει επί μερικά λεπτά σε στροφές λίγο υψηλότερες από το ρελαντί περίπου 1500 σ.α.λ..

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας. Αν η προσπάθεια εκκίνησης αποτύχει, επεκτείνετε τον χρόνο φόρτισης στα 10 λεπτά, και στη συνέχεια κάντε νέα προσπάθεια εκκίνησης.

Σημείωση

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα σε κανονικές συνθήκες, το ηλεκτρομοτέρ κίνησης του αυτοκινήτου έχει προτεραιότητα - ο βενζινοκινητήρας παραμένει σβηστός. Αυτό σημαίνει ότι, όταν γυρίσετε τον διακόπτη Start δεξιά, το ηλεκτρομοτέρ "τίθεται σε λειτουργία" και μπορείτε πλέον να οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Η εκκίνηση του μοτέρ επισημαίνεται από τις ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού που σβήνουν και από το σχετικό προεπιλεγμένο θέμα που ανάβει.

Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις συνδέσεις ανάμεσα στο καλώδιο και το αυτοκίνητο κατά την προσπάθεια εκκίνησης. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες.

Αφαιρέστε τα βοηθητικά καλώδια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, πρώτα το μαύρο και μετά το κόκκινο.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου δεν έρχεται σε επαφή με το θετικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης του αυτοκινήτου/θετικό πόλο της βοηθητικής μπαταρίας ή με το κροκοδειλάκι που είναι συνδεδεμένο στο κόκκινο βοηθητικό καλώδιο.

Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Μη συνδέετε τα βοηθητικά καλώδια σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος καυσίμου ή σε κινούμενα μέρη. Προσέχετε τα μέρη του κινητήρα που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
  • Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
  • Ποτέ μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία.

Σημείωση

Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν η υβριδική μπαταρία έχει αποφορτιστεί.


Σας βοήθησε αυτό;