Κιβώτιο ταχυτήτων

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη θέση D ή B.

P5-1507-gear shift paddels
"-": Επιλέγει την αμέσως μικρότερη σχέση.
"+": Επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη σχέση.

Μετάβαση

Για να αλλάξετε σχέση:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι προς τα πίσω - προς το τιμόνι - και αφήστε το.

Η σχέση αλλάζει με κάθε τράβηγμα του χειριστηρίου αλλαγής σχέσεων, με την προϋπόθεση ότι οι στροφές του κινητήρα δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο εύρος στροφών. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η τρέχουσα σχέση.

Στη θέση B, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται αυτόματα.

P5P6-1917-Hybrids-Manual gear in driver display

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι στη θέση D

Για να μπορείτε να αλλάζετε σχέσεις από τα χειριστήρια στο τιμόνι, πρέπει να τα έχετε ενεργοποιήσει:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων προς το τιμόνι.

Ένας αριθμός στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση.

P5P6-1917-Hybrids-Gear shift paddles, information in driver display

Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι.

Απενεργοποίηση των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι στη θέση D

Χειροκίνητη απενεργοποίηση

Τραβήξτε το δεξί χειριστήριο (+) προς το τιμόνι κρατήστε το σε αυτή τη θέση, μέχρι ο αριθμός στην οθόνη του οδηγού να σβήσει.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιστρέφει στη θέση D.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι απενεργοποιούνται μετά από λίγη ώρα, αν δεν χρησιμοποιηθούν. Ως ένδειξη, ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης σβήνει. Εξαίρεση αποτελεί η πέδηση από τον κινητήρα - σε αυτή την περίπτωση τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται όσο επενεργεί η πέδηση από τον κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;