Κιβώτιο ταχυτήτων

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αυτόματος αναστολέας αλλαγής σχέσεων

Ο αυτόματος αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων διαθέτει συστήματα ασφάλειας.

Από τη θέση στάθμευσης – P ή τη νεκρά – N

Για να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P ή N σε άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II. Σε ορισμένες εκδόσεις κιβωτίου ταχυτήτων, ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία.

Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N και το αυτοκίνητο παραμείνει σταματημένο επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον (ανεξάρτητα εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι), ο επιλογέας ταχυτήτων ασφαλίζει.

Μήνυμα στην οθόνη του οδηγού

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο αναστολέας του επιλογέα ταχυτήτων στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα π.χ. Μοχλός ταχυτήτων Πατήστε πεντάλ φρένων για ενεργ. μοχλ. ταχυτ..

Ο αναστολέας του επιλογέα ταχυτήτων δεν ενεργοποιείται μηχανικά.


Σας βοήθησε αυτό;