Κιβώτιο ταχυτήτων

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

Σημαντικό

Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων ελέγχεται. Αν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου - ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται.

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox

Πληροφορίες ή μήνυμα σφάλματος για το κιβώτιο ταχυτήτων. Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει ζεσταθεί ή έχει υπερθερμανθεί. Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Μειωμένη απόδοση/Επιδόσεις επιτάχυνσης μειωμένες

Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, το αυτοκίνητο μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία Limp home με μειωμένη ισχύ του κινητήρα για να αποτραπεί η ζημιά στο σύστημα μετάδοσης.


Σας βοήθησε αυτό;