Πυξίδα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πυξίδας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πυξίδας*

Στην επάνω δεξιά γωνία του εσωτερικού καθρέπτη υπάρχει μια ενσωματωμένη ένδειξη που εμφανίζει την κατεύθυνση της πυξίδαςΔιατίθεται εσωτερικός καθρέπτης με πυξίδα ως προαιρετικός εξοπλισμός μόνο σε ορισμένες αγορές και μοντέλα. προς την οποία είναι στραμμένο το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου.

Η πυξίδα ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την πυξίδα χειροκίνητα:

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά του εσωτερικού καθρέπτη χρησιμοποιώντας π.χ. έναν συνδετήρα.

Αν η πυξίδα είναι απενεργοποιημένη όταν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας, δεν θα ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά που το αυτοκίνητο θα τεθεί σε λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ενεργοποιήσετε την πυξίδα χειροκίνητα.


Σας βοήθησε αυτό;