Πυξίδα

Βαθμονόμηση της πυξίδας*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Βαθμονόμηση της πυξίδας*

Η γη χωρίζεται σε 15 µαγνητικές ζώνες. H πυξίδαΔιατίθεται εσωτερικός καθρέπτης με πυξίδα ως προαιρετικός εξοπλισμός μόνο σε ορισμένες αγορές και μοντέλα. πρέπει να ρυθμιστεί, αν το αυτοκίνητο πρόκειται να διασχίσει διάφορες μαγνητικές ζώνες.

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ένα μεγάλο ανοικτό χώρο, μακριά από χαλύβδινες κατασκευές και καλώδια υψηλής τάσης.

Θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και απενεργοποιήστε όλα τα ηλεκτρικά συστήματα (σύστημα κλιματισμού, υαλοκαθαριστήρες, κ.λπ.) και βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

Σημείωση

Η βαθμονόμηση μπορεί να είναι ανεπιτυχής ή να μην ξεκινήσει καθόλου εάν ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν έχει απενεργοποιηθεί.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του εσωτερικού καθρέπτη επί 3 δευτερόλεπτα περίπου (χρησιμοποιήστε, για παράδειγμα, έναν συνδετήρα). Εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας μαγνητικής ζώνης.

P5-1507-Compass magnetic zones

Μαγνητικές ζώνες.

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η μαγνητική ζώνη (1–15) που επιθυμείτε. Ανατρέξτε στο χάρτη μαγνητικών ζωνών της πυξίδας.

Περιμένετε μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί ξανά το γράμμα C, ή κρατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος του εσωτερικού καθρέπτη πατημένο επί 6 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα C.

Οδηγήστε αργά διαγράφοντας έναν κύκλο με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 10 km/h (6 mph) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη κάποια από τις κατευθύνσεις που δείχνει η πυξίδα, που σημαίνει ότι η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, διαγράψτε άλλους 2 κύκλους για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Για αυτοκίνητα με θερμαινόμενα παρμπρίζ*: αν εμφανιστεί η ένδειξη C στην οθόνη όταν το θερμαινόμενο παρμπρίζ είναι ενεργοποιημένο, πραγματοποιήστε τη βαθμονόμηση σύμφωνα με το βήμα 6 παραπάνω με το θερμαινόμενο παρμπρίζ ενεργοποιημένο.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όπως είναι απαραίτητο.


Σας βοήθησε αυτό;