Εφαρμογές (app)

Λήψη (download) εφαρμογών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Λήψη (download) εφαρμογών

Η λήψη (download) νέων εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Σημείωση

Η λήψη (download) δεδομένων μπορεί να επηρεάσει άλλες υπηρεσίες που μεταδίδουν δεδομένα, π.χ. διαδικτυακό ραδιόφωνο. Αν η επίδραση στις άλλες υπηρεσίες είναι ενοχλητική, τότε μπορείτε να διακόψετε τη λήψη (download). Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διακόψετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Σημείωση

Κατά τη λήψη (download) μέσω τηλεφώνου, προσέχετε ιδιαίτερα τη χρέωση κίνησης δεδομένων.

Ανοίξτε την εφαρμογή Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών.

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Επιλέξτε Νέες εφαρμογές για να ανοίξει μια λίστα με εφαρμογές που είναι διαθέσιμες αλλά που δεν έχουν εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο.

Πατήστε στη γραμμή για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, για να αναπτυχθεί στη λίστα και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

Επιλέξτε Εγκτστ για να αρχίσει η λήψη (download) και η εγκατάσταση της εφαρμογής που θέλετε.

Η κατάσταση της διαδικασίας λήψης και της εγκατάστασης εμφανίζεται όσο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα αν η λήψη δεν μπορεί να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη στιγμή. Η εφαρμογή θα παραμείνει στη λίστα και μπορείτε να προσπαθήσετε να αρχίσετε τη λήψη (download) ξανά.

Ακύρωση του λογισμικού

Πατήστε στο Ματαίωση για να ακυρώσετε μια λήψη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λάβετε υπόψη σας ότι μόνο η λήψη μπορεί να ακυρωθεί - η φάση της εγκατάστασης, όταν αρχίσει, δεν μπορεί να ακυρωθεί.


Σας βοήθησε αυτό;