Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Ηχοσύστημα

14 Αποτελέσματα

(Πολυ)μέσα μέσω Bluetooth ®

Το media player του αυτοκινήτου διαθέτει Bluetooth και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet.

Σύνδεση συσκευής μέσω Bluetooth ®

Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth ® στο αυτοκίνητο για ασύρματη αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και για να έχει το αυτοκίνητο σύνδεση στο διαδίκτυο όπου είναι εφικτό.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Ηχοσύστημα

Το media player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από το CD player* και από εξωτερικές πηγές ήχου συνδεδεμένες μέσω της θύρας USB ή μέσω Bluetooth. Μπορεί επίσης να αναπαράγει βίντεο μέσω της θύρας USB.

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων

Ο χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων γίνεται από την κεντρική οθόνη. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε ορισμένες λειτουργίες από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού ή με φωνητικό χειρισμό.Το media player χρησιμοποιεί επίσης το ραδιόφωνο, που περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα.

Χειρισμός και αλλαγή (πολυ)μέσων

Μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων με φωνητικό χειρισμό, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή από την κεντρική οθόνη.

Αναζήτηση (πολυ)μέσων

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει καλλιτέχνη, συνθέτη, τίτλων τραγουδιού, άλμπουμ, βίντεο, ηχητικού βιβλίου, λίστας αναπαραγωγής και -όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο- podcast (ψηφιακά πολυμέσα μέσω διαδικτύου).

Συμβατοί τύποι (πολυ)μέσων

Για την αναπαραγωγή (πολυ)μέσων, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι αρχείων.

CD player*

Το media player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD με συμβατά αρχεία ήχου.

Gracenote®

Το Gracenote αναγνωρίζει τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τους τίτλους τραγουδιών και τις σχετικές εικόνες, που εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή.

Ενημέρωση του Gracenote®

Η Volvo προσπαθεί συνεχώς ώστε το αυτοκίνητό σας να παραμένει ενημερωμένο. Για τον λόγο αυτό, είναι καλή ιδέα να ενημερώνετε το Gracenote® σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε δύο στάδια χρησιμοποιώντας ένα άδειο USB memory stick.

(Πολυ)μέσα μέσω θύρας USB

Στο ηχοσύστημα μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. iPod® ή MP3 player, μέσω της θύρας USB του αυτοκινήτου.

Σύνδεση συσκευής μέσω θύρας USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω μιας από τις θύρες USB του αυτοκινήτου.

Τεχνικές προδιαγραφές για συσκευές USB

Οι παρακάτω προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται, για να είναι εφικτή η ανάγνωση των περιεχομένων των συσκευών USB.