Σύνδεση στο διαδίκτυο

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM)*.

Τα αυτοκίνητα με Volvo On Call χρησιμοποιούν τη σύνδεση στο διαδίκτυο με το μόντεμ αυτοκινήτου για τις υπηρεσίες.

P5-1617-SIM card placement

Τοποθετήστε την προσωπική σας κάρτα SIM στην υποδοχή κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Λάβετε υπόψη σας ότι η μονάδα ανάγνωσης κάρτας δέχεται κάρτα mini SIM.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε ΕπικοινωνίαΔιαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο για την Διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου.

Αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη πηγή σύνδεσης, επιβεβαιώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.

Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.

Το αυτοκίνητο συνδέεται στο δίκτυο.

Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω P-SIM δεν μπορεί να έχει τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την κάρτα SIM που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Αν δεν λάβετε υπόψη σας αυτήν την προϋπόθεση, δεν θα είναι εφικτή η εκτροπή των κλήσεων σωστά στο τηλέφωνο. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήστε μια κάρτα SIM με ξεχωριστό αριθμό τηλεφώνου για την σύνδεση στο διαδίκτυο, ή κάρτα δεδομένων που δεν χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές κλήσεις και, συνεπώς, δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του τηλεφώνου.


Σας βοήθησε αυτό;