Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Σύνδεση τηλεφώνου

7 Αποτελέσματα

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

video

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth για πρώτη φορά

Συνδέστε ένα τηλέφωνο με ενεργοποιημένο το Bluetooth στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιείτε κλήσεις από το αυτοκίνητο, να στέλνετε/λαμβάνετε μηνύματα, να απολαμβάνετε αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα και να συνδέετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Αποσύνδεση ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth

Υπάρχει δυνατότητα να αποσυνδέσετε ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο Bluetooth, το οποίο στη συνέχεια δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Εναλλαγή ανάμεσα σε τηλέφωνα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth.

Αφαίρεση συσκευών συνδεδεμένων σε Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τηλέφωνα από τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών Bluetooth, για παράδειγμα.

Προφίλ Bluetooth για το Sensus Connect

Το Sensus Connect IHU* .)

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth χειροκίνητα

Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.